Informatiebeveiligingsbeleid

Hoe worden de medewerkers van Alterdesk geïnformeerd/getraind in de toepassing van informatiebeveiliging? Welke rol speelt de directie hierin?
Ja, Alterdesk heeft een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst welke verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging van de organisatie. De C...
Di, 18 Feb, 2020 at 12:25 PM
Hebben medewerkers van Alterdesk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen? Wordt dit ook uitgevraagd bij nieuwe medewerkers?
Ja, Alterdesk doet bij aanname van personeel een personeelsscreening. Dit houdt in dat wordt getoetst of iemand de juiste diploma’s heeft, een VOG bezit en ...
Di, 18 Feb, 2020 at 12:24 PM
Moeten medewerkers van Alterdesk een geheimhoudingsverklaring ondertekenen? Blijft deze ook geldig na uitdiensttreding?
Ja, alle medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Deze blijft ook geldig na uitdiensttreding.
Di, 18 Feb, 2020 at 12:24 PM
Hanteert Alterdesk als organisatie een clear screen en clean desk beleid?
Ja. Dit staat in het informatiebeveiligingsbeleid.
Di, 18 Feb, 2020 at 12:24 PM