Ja, alle medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Deze blijft ook geldig na uitdiensttreding.