Informatiebeveiligingsbeleid

Waar wordt de data van Alterdesk opgeslagen? In Nederland? Is dit veilig?
Alterdesk heeft een contract met Amazon Web Services in Ierland. De servers die Alterdesk gebruikt voor bijv. de databases staan bij Amazon Web Services in ...
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Hoe vaak wordt van het Alterdesk communicatieplatform een back-up gemaakt?
Elke 2 uur wordt een backup gemaakt van het Alterdesk platform.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Waar worden deze back-ups opgeslagen?
De omgeving is dubbel uitgerust en geografisch gescheiden.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Worden er ook periodieke steekproeven gedaan om de betrouwbaarheid van de back-ups te testen.
Alterdesk voert tweemaal per jaar restore-testen uit.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Maakt het Alterdesk communicatieplatform gebruik van virtuele servers?
Ja.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Maakt het Alterdesk communicatieplatform gebruik van een beveiligde internetverbinding (https)?
Ja. Alle berichten en bestanden worden over een beveiligde internetverbinding verzonden. We maken gebruik van firewalls, inbraakdetectiesystemen en inbraakp...
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Is het mogelijk om door restricties op het IP-adres de toegang tot Alterdesk te beperken?
Ja.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Is er binnen Alterdesk een scheiding aangebracht tussen ontwikkel-, test-, acceptatie- en productiesystemen?
Ja.
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Heeft Alterdesk een informatiebeveiligingsbeleid dat voorschrijft hoe Alterdesk omgaat met het verlenen van toegang tot haar systemen?
Ja, Alterdesk heeft een ‘informatiebeveiligingsbeleid’ die geldt voor de medewerkers van Alterdesk. De klanten van Alterdesk dienen zelf een informatiebeve...
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM
Hoe vaak wordt de juistheid van de toegangsrechten gecontroleerd?
Alterdesk controleert 4 keer per jaar de toegangsrechten van de medewerkers van Alterdesk. Klanten van Alterdesk zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoe...
Di, 18 Feb, 2020 om 12:24 PM