Alterdesk voert tweemaal per jaar restore-testen uit.