Ja, Alterdesk doet bij aanname van personeel een personeelsscreening. Dit houdt in dat wordt getoetst of iemand de juiste diploma’s heeft, een VOG bezit en een geldig identiteitsbewijs heeft. Op deze manier toetsen wij of de persoon is wie hij/zij zegt dat zij is en/of deze persoon geschikt is voor de functie. Ook van bestaande medewerkers beschikken wij over een VOG.