Ja, Alterdesk heeft een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst welke verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging van de organisatie. De CISO legt hierbij ook veel nadruk op kennisdeling onder medewerkers. Iedereen heeft eenzelfde kennisniveau van informatiebeveiliging. De medewerkers volgen verplichte E-Learning modules in dit kader en komen regelmatig bijeen voor kennisname van nieuwe en aangepaste processen. Het kennisniveau van medewerkers wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke, interne én externe auditor.


De directie vindt kennis van informatiebeveiliging uitermate belangrijk. Om deze reden heeft zij ook een eigen CISO aangesteld en maakt jaarlijks budgetten beschikbaar voor awareness en beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden om het communicatieplatform nog veiliger te maken. De CISO en de directie hebben wekelijks overleg om de stand van zaken te bespreken.