Indien je het apparaat waarop je in de messenger bent ingelogd verliest of om een andere reden geen toegang hebt tot het apparaat waarop je bent ingelogd, kun je op afstand uitloggen.


Er zijn twee manieren om dit te doen. De eerste manier is toegankelijk voor alle gebruikers. Ga hiervoor in de web client naar ‘Profiel’ en vervolgens naar de tab ‘Geavanceerd’. Onderin de pagina zie je het kopje ‘Ingelogde apparaten’. 

Hieronder staat een lijstje met alle apparaten waarop je op dit moment ingelogd bent. Klik onderin op ‘Alle apparaten uitloggen’.


De tweede manier om op afstand uit te loggen is alleen beschikbaar voor bedrijfsbeheerders. Bedrijfsbeheerders kunnen zo ook andere teamleden op afstand uitloggen. Ga hiervoor naar de bedrijfsinstellingen en open de tab ‘Gebruikers’. Zoek de gewenste gebruiker uit en klik op ‘Wijzig’. Onder het kopje ‘Acties’ vind je vervolgens de optie om de gebruiker op alle apparaten uit te loggen.