Ondanks dat we je aanraden om Alterdesk te gebruiken met een zakelijk e-mailadres, is het ook mogelijk om een contact uit te nodigen met een privé e-mailadres.


Je kunt je echter niet zelf registreren met een privé e-mailadres – dit kan alleen na uitnodiging. Tijdens het registreren na de uitnodiging, zal de genodigde worden gevraagd zijn zakelijke e-mailadres te gebruiken. Als hij/zij geen zakelijk e-mailadres gebruikt om zich te registeren, wordt hij/zij een gebruiker met beperkte rechten.


Als degene die je wilt uitnodigen een van je collega’s is, kun je ook aan de bedrijfsadmin vragen om hem/haar toe te voegen aan het bedrijfsaccount. Op deze manier kunnen ze een account zonder limitaties krijgen en toegevoegd worden aan het overzicht van collega’s.