Alterdesk heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris ziet toe op een correcte verwerking van gegevens; met name persoonsgegevens. Bent u benieuwd hoe Alterdesk gegevens verwerkt, raadpleeg dan ons privacyreglement of neem contact op met de functionaris gegevensbescherming via michelle@alterdesk.com. 


De AVG stelt dat elk bedrijf dat gezondheidsinformatie verwerkt een FG moet aanstellen en officieel moet aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG van Alterdesk is Michelle Spit en is aangemeld bij het AP. De AVG maakt een onderscheid in gegevensverantwoordelijke en gegevensverwerker. In het geval van Alterdesk is zij in sommige gevallen gegevensverantwoordelijke (bijv. personeelsgegevens) en in de meeste gevallen gegevensverwerker (bijv. door het aanbieden van het communicatieplatform waar informatie in wordt gedeeld). In het geval van een incident (bijv. een datalek) wordt de FG ingeroepen om dit incident te onderzoeken, vast te leggen, te communiceren en eventueel aan te melden bij het AP. 


Concreet: in alle gevallen waarbij u vragen heeft over hoe wordt omgegaan met informatie, privacy, datalekken etc. kunt u een beroep doen op de FG van Alterdesk. Indien de FG u niet verder kan helpen, zal de FG u nader adviseren wat te doen.