Ja. Wordt vastgelegd in een database. Logging gebeurt conform de norm NEN 7513. In 2020 zal Alterdesk zich op deze norm laten certificeren.