De meeste malware wordt verspreid als bijlage in bijvoorbeeld e-mailberichten. Messagingsystemen, die het delen van bijlagen toestaan, kunnen dus ook een risico vormen voor je organisatie – mits de gedeelde bijlagen niet gescand worden.

In de Alterdesk messenger werkt virusscanning als volgt: als er malware of een niet toegestane bestandsextensie wordt gedetecteerd, wordt het bestand simpelweg niet verzonden. De gebruiker krijgt een melding dat de bijlage in kwestie niet is goedgekeurd.