Voor het laten ‘rinkelen’ van de iPhone of iPad is Alterdesk afhankelijk van de Apple Push Notification service (APNs) van Apple. Deze push notificatie werkt via zowel 4G als via Wifi. Het is echter mogelijk dat een firewall op Wifi deze notificatie hindert waardoor de telefoon niet over gaat (rinkelt) bij een inkomende oproep.   


De iPhone of iPad stuurt elke 15 a 30 minuten een keep-alive bericht naar Apple om te voorkomen dat de verbinding voor notificaties onterecht door een tussenliggend apparaat (firewall) wordt gesloten, omdat er geen actief verkeer overheen gaat. Een lege batterij kan deze keep-alive hinderen vanwege energie besparing, waardoor een firewall de sessie toch per ongeluk kan sluiten omdat er geen actief verkeer meer is. Hierdoor ontvangt u geen notificaties bij inkomende berichten of video oproepen.


Indien een tussenliggende firewall slapende sessies te snel afsluit dan heeft u hier hinder van bij het ontvangen van notificaties. Een time-out instelling op idle (slapende) sessies van 3600 seconden is minimaal nodig.